facebook_pixel

Slik setter du mål og strategi for din virksomhet

Alle som driver foretak har gjort strategiske veivalg, lagt planer og justert disse. Det skorter oftere på struktur, rutiner og evne til å sette av tid til å jobbe strategisk. Virksomhetens strategi kan tredeles i visjon, forretningsidé og konkrete mål.

Strategimodell
En god modell for hva strategien skal inneholde bidrar til en rød tråd hvor mål og
strategiske valg blir operative planer og tiltak. Daglig leder og styreleder må innarbeide gode rutiner for å sikre effektiv gjennomføring og løpende oppfølging.

Les også: 3 måter som hjelper virksomheten din å skifte kurs

Husk at arbeidet ikke må bli så omfattende at det ikke blir lystbetont, og derfor ikke gjennomføres. Det er bedre med noe, enn en fin modell og store tanker om hvordan det skal gjøres.

Her er et eksempel på en strategimodell som viser veien fra visjon til salg:strategimodell

Du kan nok lykkes uten å ha en formening om alt i modellen. Men du bør ha en form for markedsplan, og den bør være basert på bedriftens langsiktige strategi og en form for kartlegging av markedet og kundens behov.

Les også: Derfor er strategi og mål viktig

Overordnede mål
De overordnede målene beskriver hva vi skal oppnå i bedriften i løpet av neste planperiode. Målene skal kunne nås til forskjell for visjonen, som bare er noe vi strekker oss etter. Mål kan defineres som ønsket tilstand på framtidig tidspunkt. Mål viser retningen å jobbe i, rettferdiggjør arbeidet, skaper motivasjon, virker samlende og gir noe å måle mot.

Eksempler på mål: ”Øke omsetningen med 10 prosent hvert år de 3 neste årene” eller ”Innen 20XX skal vår kundelojalitetsgrad være kommet opp i 75 prosent”.

Imitasjon er mer verdifullt enn innovasjon

Husk at målene bør være SMARTe:
S – Spesifikke
M – Målbare
A – Aksepterte (at de som er ansvarlige for gjennomføring har forstått og er enige i målsetningen)
R – Realistiske
T – Tidsfestet

Mål kan være kvalitative eller kvantitative.

Hva er bransjens suksessfaktorer?
I arbeidet med visjon, forretningsidé og mål bør også bransjens suksessfaktorer vurderes.
Hva MÅ være på plass for å lykkes? Alle bransjer og nisjer har sine suksessfaktorer som man må kjenne og styre selskapet etter.

Bedriftens egne ”sterke sider” i en SWOT-analyse er ikke nødvendigvis de samme. Den dagen virksomhetens sterke sider er sammenfallende med bransjens suksessfaktorer, er strategiske mål sannsynligvis nådd. Strategien skal bidra til å redusere gapet mellom det vi er gode på og det vi må være gode på for å lykkes.

Artikkelen er hentet fra boken BedriftsABC’n. I boken vil du kunne lese mer om visjon, forretningsidè, SWOT, strategiske veivalg, handlingsplan m.m.

 

Del dette med dine kolleger eller venner: