facebook_pixel

Skylder du dine ansatte millioner?

Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter.

Kilde: Knut Arild Vold, journalist hos Infotjenester

 

Mangelfull kontroll over ferieregnskapet kan være en stor økonomisk risiko. Etter ferieloven blir all ferie som ikke avvikles i år automatisk overført til neste år. Det gjør at mange arbeidstakere bygger seg opp en svært høy feriesaldo.

Store kostnader ved oppsigelse

Infotjenesters juridiske HR-  og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa er ekspert på arbeidsmiljøloven og ferieloven. Han holder blant annet lederkurs for virksomheter som ønsker å bevisstgjøre lederne på det ansvaret de for til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferie.

– Jeg ser stadig eksempler på ansatte som har 50 dager utestående ferie mot slutten av året.

Dersom vedkommende skulle si opp jobben, og har en årslønn på 750.000 kroner, vil det koste virksomheten nesten 150.000 kroner å betale arbeidstakere for den utestående ferien. Dette beløpet går også inn i grunnlaget for feriepenger, slik at totalutbetalingen blir enda høyere. Mye av denne kostnaden ville kunne vært spart gjennom bedre planlegging av ferieavviklingen fra nærmeste leder, sier Gauslaa.

I store virksomheter kan den samlede utestående ferien for alle arbeidstakere utgjøre millionbeløp, som man risikerer å måtte betale ut ved oppsigelser. Infotjenesters rådgivere har sett eksempler på virksomheter som på slutten av året har flere tusen utestående feriedager.

Les også: Har du kontroll på de ansattes ferie?

God planlegging er nøkkelen

Infotjenesters jurist sier god planlegging er mye av nøkkelen til å unngå å havne i slike situasjoner.

– I våre kurs gjør vi lederne bevisst på at de som representant for arbeidsgiver har et ansvar for at de ansatte faktisk avvikler ferien. Lederne bevisstgjøres også på den store styringsretten de har til å bestemme  tidspunktet for når ferien skal avvikles. Starter du planleggingen i begynnelsen av året har du hele året å styre på. På slutten av året er løpet ofte kjørt, og det er begrenset hva du som leder får gjort, sier Gauslaa.

I tillegg er det avgjørende at man har et system for å håndtere feriedagene, slik at både ledere og ansatte har oppdatert oversikt over feriesaldo, planlagte og gjennomførte feriedager.

Enkelte virksomheter har så dårlig kontroll at ansatte tar ut for mye ferie uten at det blir oppdaget.

Les også: Avtal hvordan resterende ferie skal avvikles

Ekstra viktig etter endringer i ferieloven

Hans Gjermund Gauslaa sier det har blitt særlig viktig at lederne har fokus på ferie og ferieavvikling etter endringene i ferieloven i 2014.

– Gjennom endringene i ferieloven i 2014 ble det satt en stopp for å utbetale feriedager også i situasjoner der det er  sykdom og foreldrepermisjon som er grunnen til at ferien ikke er avviklet. Dermed kan arbeidsgiver komme i situasjoner der en person som har vært syk eller i permisjon store deler av et år tar med hele ferien over til neste år. Da har du dobbelt ferie som du skal forsøke å få avviklet. Hvis du ikke tar tak i det tidlig på året vil det være svært vanskelig å få avviklet hele ferien i løpet av året, advarer Gauslaa.

 

AKTUELLE KURS: Ferieavvikling (nettkurs)

 

Relaterte artikler:
Dette må du vite om skatt og feriepenger
10 ting du må vite om ferieplanlegging
Skal det trekkes skatt av feriepengene når de utbetales?

 

Del dette med dine kolleger eller venner: