facebook_pixel

Slik blir den nye fedrekvoten

Regjeringen foreslår å øke fedrekvoten fra 10 til 15 uker fra 1. juli.

Fedrekvoten har økt gradvis helt siden  den ble innført i 1993, frem til Erna Solbergs regjering reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014. I 2014 ble det også innført en egen mødrekvote, også den på 10 uker.

Nå ligger det imidlertid an til at både fedrekvoten og mødrekvoten blir økt til 15 uker fra 1. juli 2018. Regjeringen har sendt sitt forslag til Stortinget, og alt tyder på at det er stortingsflertall for å øke disse kvotene.

LAST NED GRATIS E-BOK: Slik følger du opp en syk medarbeider

Nesten en tredeling

Den sittende regjeringen har i sin regjeringserklæring sagt at de ønsker seg en tredeling av foreldrepermisjonen, med en del til mor, en del til far og en del som de to kan dele fritt. For de som velger full dekningsgrad vil foreldrepermisjonen nå være tilnærmet tredelt.

– Dagens fedre og mødrekvote foreslås utvidet til 15 uker fra dagens 10 uker. Den totale foreldrepengeperioden foreslås ikke utvidet og forblir på 49 uker med 100 % dekningsgrad og 59 uker med 80 % dekningsgrad. Konsekvensen av denne endringen blir at perioden foreldrene fritt kan dele seg imellom reduseres til 16 uker ved valg av 100% dekning og til 26 uker ved 80% dekning, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm til Infotjenesters sine nettsider.

Kan være mer sammen

Infotjenesters ekspert på trygderett sier denne endringen vil øke foreldres mulighet til å være hjemme med barnet samtidig.

– Forslaget om økning av fedrekvoten medfører en fordel for foreldre som ønsker å finne løsninger der de kan være sammen hjemme med barnet, da det under fedrekvoten ikke stilles krav til mors aktivitet for at far skal få rett til foreldrepenger.

Brostøm sier denne utvidelsen av fedrekvoten vil medføre at fedre igjen vil øke sitt uttak, da det historisk har vært slik at fedre tar ut den obligatoriske delen av stønadsperioden.

– Det må derfor forventes en økt belastning for fars arbeidsgiver samtidig som mors arbeidsgiver vil oppleve kortere fravær. Dersom det viser seg at fedre ikke følger regjeringen intensjon og tar ut kortere perioder enn fedrekvoten vil dette gå utover barna da stønadsperioden far tar ut ikke kan overføres til mor, sier Brostrøm.

Trer sannsynligvis i kraft i sommer

Regjeringens forslag til endringer av foreldrepengene er sendt til Stortinget, og planen er at den skal behandles i begynnelsen av juni. Det er ikke klart om regjeringens forslag vil bli vedtatt som det er, eller om stortingsflertallet vil gjøre noen justeringer på det endelige vedtaket. Regjeringen varsler samtidig nye endringer i årene som kommer.

– Det fremgår av forslaget at dette er første ledd i innfasingen av regjeringsplattformens punkt om at foreldrepengeperioden skal deles i tre like deler. Det må dermed forventes ytterligere forslag fra regjerningen med hensyn til fordeling av perioden, sier Borstrøm.

LAST NED GRATIS E-BOK: Slik velger du riktig personalhåndbok for din bedrift

Del dette med dine kolleger eller venner: