facebook_pixel

Slik tar du riktig beslutning

For å kunne fatte riktig beslutning til rett tid kreves det som oftest mer enn bare mer informasjon.

Her lærer du mer om gode og kloke beslutninger – Beslutningspyramiden!

En viktig nøkkel til bedre beslutningstaking er kunnskap om hvordan vi skal indentifisere informasjon som er viktig for den beslutningen som skal fattes, og, ikke minst – hvordan forvandler vi informasjonen til kunnskap?

 

Her er 4 tips for bedre beslutninger:

  • For å unngå at vi bare ser det vi ønsker å se og høre det vi ønsker å høre når vi søker etter informasjon, bevisst eller ubevisst, bør du tenke over hvilke kilder du benytter deg av og hvorfor.
  • Prøv å skille på data, informasjon og kunnskap, og bruk kunnskap som basis for viktige beslutninger.
  • Vi bør være forsiktige når vi trekker slutninger ut ifra en liten delmengde av virkeligheten. Selv om informasjonen er korrekt i seg selv, kan slutningene lett bli forhastede.
  • Utfordre deg selv til kritisk tenking, samle informasjon fra ulike kilder, rådspør ulike personlighetstyper og prøv å få tilgang til den informasjonen som ubevisst siles bort gjennom å strukturere beslutningen din. Det å bruke huskelister eller enkle prosesser er en god måte å unngå å gå glipp av viktige aspekter.

 

Ønsker du å lære mer om riktige beslutninger?

– Da er boken BESLUTNINGSPYRAMIDEN midt i blinken for deg


Del dette med dine kolleger eller venner: