facebook_pixel

Hvordan starte HMS-arbeidet?

Adekvat har utarbeidet 5 enkle punkter for etablering av helse, miljø og sikkerhet i egen bedrift.

1. Ta iniativet
Du tar som leder initiativet for å starte arbeidet med innføring av Internkontroll. Informer alle ansatte om at bedriften skal i gang ved et møte, skriv eller tilsvarende. Verneombudet trekkes med. Hvis bedriften ikke har verneombud anbefales det å trekke med en av de ansatte. Ønsker du, kan du sette ned en egen arbeidsgruppe.

Les også: Arbeidsgivere tøyer reglene

2. Kartlegg bedriften
Finn frem tidligere rapporter og evt. skjema og rutiner og tenk igjennom de utfordringer og risiko din bedrift har. Sett gjerne opp en enkel risikovurdering av HMS-forhold i bedriften. Se eksempler på dokumentmaler i HMS-Håndboken til Infotjenester.

Les også: Dette må du vite om verneombud

3. Lag HMS-Håndbok
Sett deg ned og fyll ut malen for IK/HMS-Håndbok, bygg opp de HMS-rutiner og evt. sjekklister du mener er nødvendig for bedriften. Gjør ting enkelt! Bygg heller på etterhvert når du ser behovene. Ikke fokuser for mye på lovverket til å begynne med, men gå tilbake til lovverket når systemet begynner å ta form.

Les også: 5 tips for godt HMS-arbeid

4. Informer ansatte
Du bør gjennomføre en samling med alle ansatte når systemet er utviklet. Dette for å gjøre alle ansatte kjent med håndbok, rutiner og evt. sjekklister. Informer alle ansatte om den enkeltes ansvar i HMS-arbeidet, hvor systemet skal oppbevares og hvem som er ansvarlig for de forskjellige oppgaver/aktiviteter som skal utføres.

Les også: Ti trinn for en bedre vernerunde

5. Start HMS-arbeidet
Tiden er nå kommet for å praktisere systemet. Begynn med de enkle tingene først.

En sikker vinner er ofte å starte med avviksregistreringen. Forhold som det enten er mindre feil eller mangler ved, kan raskt rettes. Mindre tiltak som er ønsket og som forbedrer arbeidssituasjonen til flere ansatte, bør prioriteres ved oppstart. Dette bidrar til økt motivasjon.

En vernerunde eller en brannvernrunde bidrar også ofte til økt forståelse og interesse. Et HMS-møte hvor forholdene på bedriften drøftes, er også ofte en god start. Forsøk å være konstruktiv og konsentrer dere om 1 til 3 saker om gangen slik at dere faktisk får gjort noe, ikke bare diskutert problemene. Foreslå tiltak/mål for disse sakene, hvem som er ansvarlig for å følge opp og tidsfrist. For å få frem mer omfattende tiltak og HMS-aktiviteter benyttes gjerne en Handlingsplan.

 

Enkelt å være god på helse, miljø og sikkerhet – Bruk HMS håndbok fra Infotjenester

 

Del dette med dine kolleger eller venner: