facebook_pixel

Stol på magefølelsen din

Mange av oss er opplært til å bøye oss for autoriteter. Som et resultat av dette tenderer vi å overse vårt indre kompass.

Dine instinkter er ofte riktige. Du kan slå tilbake mot dine forutsetninger og stille spørsmål ved autoritetene på følgende måter:


Lytt til din indre stemme

Bruk et øyeblikk på å trekke pusten og vurder hva som forgår. Spør deg selv: Er det andre måter å angripe denne oppgaven på?

Les også: Lær deg å lytte


Konstruktive spørsmål
Spør sjefen din, kunden eller klienten: Hvorfor gjør vi det ikke på denne måten? Ville du være åpen for en annen innfallsvinkel? Kan vi eksperimentere?

Les også: Kunsten å gi konstruktiv kritikk


Reflekter
Tenk etter hva som egentlig skjedde, enten du bare fulgte etter eller frontet et alternativ. Husk hvordan det føltes å gå imot autoritetene og tenk på hvordan du kanskje kan håndtere situasjonen annerledes i framtiden.

Les også: Kartlegg styrkene dine

 

Kilde: Ukeavisen Ledelse og HBR.org

 

Del dette med dine kolleger eller venner: