facebook_pixel

Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.

Kilde: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener slike brudd på regelverket er kritikkverdige og alvorlige. Virksomhetene kan derfor vente seg å bli møtt med strenge reaksjoner. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50 000 kroner.

Les også: Dette må du vite om verneombud

Mange brudd

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert.

– Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb.

Faktaside hos Arbeidstilsynet: Arbeid i høyden

Fare for liv og helse

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, finnes det i tillegg ofte kritikkverdige brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll.

Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, ved enten overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

Les også: 5 tips for godt HMS-arbeid

 

Om overtredelsesgebyr

  • Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.
  • Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.
  • Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

 

Relaterte artikler:
Nå skal de useriøse arbeidsgiverne tas
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen
Slik håndterer du rus i arbeidslivet
Ha en visjon i HMS-arbeidet

 

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: