facebook_pixel

Kjøreregler for styremedlemer

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Derfor er det viktig at hvert enkelt styremedlem har sine egne regler.

Denne artikkelen er hentet fra fagboken BedriftsABC’n.

Gå ikke inn i et styre før du har:

  • Gjennomgått selskapets økonomi
  • Organisasjon
  • Samtale med ledelsen

Les også: 5 vanlige styretabber


Krev jevnlige styremøter med god nok dokumentasjon på områder som:

  • Regnskap (Regnskapsrapporter som viser resultat, balanse og likviditet)
  • Salg og marked
  • Arbeidsmiljø
  • Produksjon

Påse at referatetene er riktige. Har du tatt forbehold må de være med.

Ved svak økonomi må en ha tettere oppfølging. Vær klar over handlingsreglene:

  • I henhold til asl/asal §3-4 er styret pliktig til å påse at selskapet har forsvarlig egenkapital. Husk det er forsvarlig egenkapital, men går den under 50% bør det handles.
  • Er styret kommet til at selskapet ikke har forsvarlig egenkapital har styret en handlingsplikt jfr asl/asal §3-5

Les også: Dette du vite om regnskap

Hvis selskapet blir insolvent, endrer styrets ansvar til å ivareta kreditorene. Da må styret påse at det ikke  inngås avtaler av økonomisk betydning og at det prioriteres riktig ved betaling til kreditorer.

Fungerer ikke styret som du forventer, forsøk å rette på det. Hvis ikke må du vurdere om det er riktig å sitte i styret. Du kan når som helst melde deg ut av styret.

Inneha en sunn skepsis på det som kommer fra daglig leder. Spør gjerne ledelsen hvis du ønsker svar på noe du lurer på. Søk råd hos revisor fortrinnsvis som et samlet styre, da revisor ikke kan gå utover sin taushetsplikt annet enn for et samlet styre.

Hold deg oppdatert på lovgivningen, spesielt aksjeloven.

 

Relaterte artikler:
Protokoller styret er pålagt å føre
For mye tillit og høflighet i styrerommet?
Sju tips for godt styrearbeid

 

Del dette med dine kolleger eller venner: