facebook_pixel

Syk på jobb – frisk på fest

Sosiale medier øker sjansen for å avsløre juks med sykmeldinger. Spørsmålet er jo bare om spaning på Facebook er veien å gå?

Kilde: Magnus Schaft, redaktør for Leder.no

 

En HR-konsulent oppfordret meg til å skrive om en problemstilling som skal være tiltagende: Unge mennesker med et avslappet forhold til sykmeldingsreglene. Selv hadde konsulenten opplevd flere episoder hvor medarbeidere er sykmeldt på jobbens regning, altså i de 16 første dagene hvor arbeidsgiver betaler. Midt i denne perioden kommer så kolleger på jobb og viser fram utskrifter av bilder fra Instagram og Facebook som viser høy partyfaktor på den sykmeldte arbeidstakeren. Hva i huleste gjør en leder eller HR-medarbeider da?

Les også: – Nordmenn sykmeldes for lett

Først og fremst: Pust med magen. Man kan være tagget opp i gamle bilder, eller prøver å framstå med et mer aktivt image enn realiteten. Men i mange tilfeller har «pasienten» selvsagt på ingen måte ligget i fosterstilling hjemme selv om de har sykmelding. For visse diagnoser er da heller ikke det oppskriften på helbredelse. Derifra til å bøtte nedpå litervis med alkohol er selvfølgelig en annen sak.

Les også: Viktig å ta tak når ansatte underpresterer

En start er å kalle inn til et oppfølgingsmøte. Der kan man konfrontere medarbeideren med de opplysningene man har. Gjerne konstruktivt. I stedet for å rasle med sablene kan det være en lur strategi å fokusere på funksjonsevne. Her kan også legen supplere med opplysninger. Beskriver du konkrete arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, gjør du det enklere for legen å vurdere funksjonsevne. Slik kan du unngå generelle legesvar om «ingen funksjonsevne».

Les også: Sykefravær bør ikke varsles på SMS

Det ligger jo i enhver arbeidsgivers natur å være skuffet over medarbeidere som utviser lav arbeidsmoral. Problemet er kanskje spesielt stort i bransjer med mange unge som ikke har lært seg spillereglene for rett og galt i arbeidslivet ennå. Men selv om vi har regler gir de lite rom for å sparke folk basert på et uheldig Instagram-bilde. Det er uansett grunn til å være bekymret for smitteeffekten en avslappet holdning til sykmeldinger kan ha på arbeidsmoralen.

Men framfor å bruke all energi på å lokke fram «funksjonsevne» hos en arbeidstaker som kanskje først og fremst har «vondt i viljen», bør man kanskje vri fokus litt. Kan man øke tidsbruken på hver rekruttering for å skille klinten fra hveten før ansettelse? Kan man gjøre noe for å delegere mer ansvar på jobben slik at hver enkelt arbeidstaker føler seg mer uunnværlig? Delegering kan skape både tillit, ansvar og lojalitet.

 

Relaterte artikler:
Sykmeldte må ha tillatelse for å reise utenlands
Ti plikter for arbeidstaker som er syk
Viktig å ta tak når ansatte underpresterer

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: