facebook_pixel

Ta fatt i hyppig fravær!

Her er noen tips til hvordan du går frem for å redusere hyppig fravær.

Har en arbeidstaker hyppige tilfeller av korttidsfravær bør dette tas opp i en samtale når han/hun er tilbake på jobb.

Hva som regnes som hyppig bør diskuteres i bedriften på generell basis. Mange definerer hyppig som 4 – 6 korte fravær siste 12 måneder. Finn fram til en terskel som alle har forståelse for.

Les også: Mister retten til sykepenger etter permisjon

 

Framgangsmåte for å ta fatt i hyppig fravær:

  • Registrer alle fravær på en oversiktlig måte, enten i ditt personaldatasystem eller på egnet skjema.
  • Ved oppnådd terskel for oppfølging (f.eks. 4 fravær siste 12 måneder) innkalles den ansatte til samtale. Du opplyser at den ansatte kan ha med seg tillitsvalgt eller annen bistandsperson til samtalen.
  • Før samtalen setter du opp en oversikt over fraværet (evt. ajourfører det manuelle skjemaet du allerede har begynt å føre). Gå nøye gjennom for å sikre kvaliteten og lag kopi som kan legges på bordet under samtalen.
  • Selve samtalen innledes med at du viser omsorg og uttrykker ønske om at den ansatte skal trives og få en best mulig helse.

 

På tide å kutte ut manuelle rutiner? – Sjekk dette: Simployer HRM system Sykefravær

 

Relaterte artikler:
Sykmeldt i ett år – hva nå?
8 tips for godt sykefraværsarbeid
Må vi tilrettelegge for sykmeldte?

 

 

Del dette med dine kolleger eller venner: