facebook_pixel

Taper penger fordi de ikke kan refusjonsreglene

Mange arbeidsgivere som søker om refusjon fra NAV for langvarig, kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom taper penger fordi de ikke kan regelverket godt nok.

Kilde: Knut Arild Vold, journalist hos Infotjenester

Når arbeidstakere blir sykmeldt på grunn av langvarig, kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom kan arbeidsgiver søke NAV om å dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Mange arbeidsgivere som får innvilget søknaden går likevel glipp av refusjoner, fordi sykefravær blir foreldet mens NAV behandler søknaden.

Fagbok: Sykefravær, HMS og inkludering

Misforstår regelverket

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier mange arbeidsgivere antar at de ikke kan kreve refusjon for arbeidstakernes sykefravær før de har fått innvilget søknaden fra NAV.

– Problemet er at arbeidsgivers refusjonskrav foreldes etter tre måneder. Det betyr at dersom NAV bruker mer enn tre måneder på å behandle søknaden, så vil de eldste sykefraværene være foreldet når svaret fra NAV kommer. Dermed går mange arbeidsgivere glipp av penger de egentlig har krav på, sier Brostrøm.

Les også: Lønnsomt å være sykmeldt fremfor arbeidsledig

Søk med en gang

Dersom NAV innvilger søknaden om å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, har arbeidsgiver i utgangspunktet krav på å få dekket den ansattes sykefravær fra den dagen søknaden er mottatt av NAV.

– Derfor er det viktig at arbeidsgiver sender inn krav om refusjon fortløpende etter at søknaden ble sendt til NAV. Dersom NAV innvilger søknaden vil de da få refundert alle sykefravær helt tilbake til søknaden ble levert, sier Brostrøm.

Les også: To av tre arbeidsgivere vinner sykepengeanken

Havner i ankenemnda for sykepenger

Mange arbeidsgivere som har fått innvilget en slik søknad fra NAV, men fått avslag på refusjon fordi kravene har blitt foreldet, klager saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Der får de stort sett alltid avslag.

I en ny rapport fra Oxford research kommer det frem at arbeidsgivere har lav kjennskap til dette regelverket.

– Vi synes NAV kunne vært tydeligere overfor arbeidsgivere på at de må sende inn refusjonskrav fortløpende fra den dagen de har søkt om å få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det ville spare mange arbeidsgivere for store pengesummer, og samtidig hindret at ankenemnda får unødvendig mange slike saker på sitt bord, sier Brostrøm.

Vil du vite mer om arbeidsgivers handlingsrom ved sykefravær? Prøv oppslagsverket Faghjelp Personal gratis.

 

Relaterte artikler
Syk på jobb – frisk på fest
Ti plikter for arbeidstaker som er syk
Rett til fri fra arbeidet

 

Del dette med dine kolleger eller venner: