facebook_pixel

Slik tar du imot sommervikarene

I disse dager får mange unge sitt aller første møte med arbeidslivet. Infotjenesters HMS-rådgiver har noen råd for å gi de unge en god opplevelse av sommerjobben.

Når norske arbeidsplasser i disse dager fylles opp av mer eller mindre erfarne sommervikarer, er det en del formelle krav som må følges. Blant annet er det begrensninger i hvor mye arbeidstakere under 18 år kan jobbe, noe du kan lese mer om i denne artikkelen.

Fagbok: Helse, miljø og sikkerhet

Skal gjøres en risikovurdering
Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det er viktig at man gjør en risikovurdering når man skal ha arbeidstakere under 18 år i sommerjobb. Du kan godt ta utgangspunkt i den risikovurderingen du har, men du må ta særlig hensyn til ungdommens manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og mulig risiko, og at de ennå ikke er fullt utviklet.

– Risikovurderingen skal blant annet ta hensyn til fysiske faktorer som bruk av arbeidsutstyr, arbeidsstillinger og arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet. I tillegg må det vurderes om arbeidstakeren kan komme i kontakt med farlige kjemiske- eller biologiske stoffer, sier Sandtorp.

Det skal også tas stilling til om arbeidet kan medføre uheldige psykiske belastninger. I den sammenheng må for eksempel organisering, arbeidspress, mulighet for vold, trusler og sterk følelsesmessig påvirkning vurderes.

Les også: Skatt for ungdom med sommerjobb

Viktig å oppleve mestring
Samtidig oppfordrer Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp arbeidsgivere som tar imot sommervikarer til å være bevisst på den delen av arbeidshverdagen som ikke er formelt regulert.

Mange som møter opp til sin nye sommerjobb er usikker på det meste, ikke minst hva de skal gjøre og hvordan. Det stiller krav til tydelige ledere og kolleger.

– Ledere som tar imot unge arbeidstakere nå i sommermånedene bør gi tydelig veiledning. Det er viktig at sommervikarene får en forståelse av hva som forventes av dem, og hvordan de skal gjøre arbeidsoppgavene. På den måten kan de få en opplevelse av å mestre det de er satt til, som er viktig for en god opplevelse av sitt kanskje første møte med arbeidslivet, sier Anne Sandtorp.

Les også: Dette må du gjøre før den nyansatte starter

Husk det sosiale
Det er også viktig at man er bevisst på den sosiale delen av arbeidshverdagen.

– Husk at det er mange uskrevne regler knyttet til det sosiale, som sommervikarene ikke kjenner. Du kan ikke forvente at en 18-åring skal be om å få bli med til lunsj. Husk å invitere sommervikarene med på det som skjer, og fortell dem hvordan det fungerer, sier Sandtorp.

Infotjenesters HMS-rådgiver minner om at det ikke bare er lederne som har ansvar for dette, og at også kollegene bør få en påminnelse om å ta godt vare på sommervikarene, både faglig og sosialt.

SE OGSÅ: HMS-håndbok på web og mobil 

 

Gratis e-bok: Ungdomsøkonomi

 

Del dette med dine kolleger eller venner: