facebook_pixel

Tidspress er vår største arbeidslivsutfordring

Tidspress er den enkeltfaktoren i arbeidslivet som de fleste opplever som mest utfordrende, viser en ny undersøkelse. – Løsningen er ikke nødvendigvis redusert arbeidsmengde, hevder psykolog.

Kilde: HMS-Magasinet

 

Fagbok: Sykefravær, HMS og inkludering

Over halvparten av nordmenn i arbeid (51 prosent) kjenner på tidspress og opplever det som en utfordring i jobbhverdagen, viser en undersøkelse Norstat har utført for Stamina. Jobbhelseundersøkelsen omfatter 2500 yrkesaktive nordmenn.

En betydelig andel peker også på ressursknapphet (43 prosent) som en faktor det er utfordrende å forholde seg til i jobbsammenheng, mens 30 prosent synes det er vanskelig å takle kravet til effektivitet.

Les også: 8 tips for mindre jobbstress

Redusere arbeidsmengden?

For å fjerne stressmomenter på jobben kan det derfor synes nærliggende å redusere arbeidsmengden. Men ifølge organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen i Stamina Census er ikke denne løsningen så opplagt som den kan se ut som ved første øyekast:

– Sammenhengen er faktisk ikke så tydelig mellom arbeidsmengde og opplevelsen av å ha mye å gjøre.  Det er faktisk sjelden at arbeidsmengden i seg selv er den viktigste årsaken til stress og belastning på arbeidsplassen, sier han.

Les også: Sjekkliste for stress

Kompetanse og motivasjon

– Undersøkelsen viser at det snarere er andre faktorer som spiller inn, for eksempel den enkeltes kompetanse, motivasjon for oppgavene og forholdet til arbeidsplassen. Disse faktorene påvirker også hvordan arbeidstakeren takler arbeidsmengden. Utfordrende oppgaver som gir spenning og mestringsfølelse, vil normalt gi positive opplevelser og begrenset belastning.

– Dette er noe både arbeidstakere og arbeidsgivere bør diskutere i medarbeidersamtaler eller på ledermøter, mener Petersen.

Les også: 7 tips for bedre medarbeidersamtaler

 

Relatert artikkel:

5 tips for godt HMS-arbeid

 

Del dette med dine kolleger eller venner: