facebook_pixel

Hva er trivsel på jobben?

Trivsel på jobben har stor betydning for den enkeltes helse og arbeidsinnsats. Begrepet trivsel brukes gjerne om de "myke" sidene ved arbeidsmiljøet, til skille fra de fysiske faktorene.

Denne artikkelen her hentet fra boken BedriftsABC’n.

Vi vet at i enkelte bedrifter kan folk trives selv om arbeidslokalene er kummerlige og helsefarlige, og omvendt at man kan mistrives selv om lokaler og utstyr er utmerkede. Det er nok likevel slik at de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet virker inn på trivselen, på godt og vondt.

Les også: Dette motiverer og frustrerer ansatte

Arbeidsmiljølovens § 4-1 (2) pålegger bedriften å sørge for «…at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger». I §§ 4-2 og 4-3 nevnes en rekke forhold som ikke skal være psykisk belastende, og paragrafene stiller også noen positive krav til sosiale eller mellommenneskelige kvaliteter.

Ofte brukes begrepet «psykososiale forhold» om disse sidene ved arbeidsmiljøet.

Her behovene som trengs for å trives på jobb:

  1. Behov for et innhold som stiller visse krav, og som gir et minimum av variasjon.
  2. Behov for å kunne lære noe og utvikle seg videre.
  3. Behov for å kunne treffe beslutninger innen sitt eget arbeidsområde.
  4. Behov for anseelse, mellommenneskelig respekt og støtte.
  5. Behov for å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen.
  6. Behov for å se at jobben er forenlig med en ønskverdig framtid.

Å trives i jobben handler altså om noe mer enn det å ha det hyggelig. Stort sett ønsker folk å oppleve at de er ønsket, at de er viktige og at de har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.

 

Denne artikkelen her hentet fra boken BedriftsABC’n. I denne boken kan du lese mer om relaterte temaer til trivsel: Manglende åpenhet, Fraværs- og nærværsfaktorer, Hva er stress?, Andre psykososiale forhold, Konsekvenser av mistrivsel m.m.

 

Relaterte artikler:
Alt å vinne på arbeidsglede
Derfor «virker» arbeidsglede
Viktige behov som skaper trivsel

 

Del dette med dine kolleger eller venner: