facebook_pixel

Viktige behov som skaper trivsel

Å trives i jobben handler om noe mer enn det å ha det hyggelig. Stort sett ønsker folk å oppleve at de er ønsket, at de er viktige og at de har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.

Disse 6 punktene sier noe om arbeidstakeres behov utover grunnleggende behov som lønn og regulert arbeidstid:

  1. Behov for et innhold som stiller visse krav, og som gir et minimum av variasjon
  2. Behov for å kunne lære noe og utvikle seg videre
  3. Behov for å kunne treffe beslutninger innen sitt eget arbeidsområde
  4. Behov for anseelse, mellommenneskelig respekt og støtte
  5. Behov for å se sammenheng mellom arbeidet og omverdenen
  6. Behov for å se at jobben er forenlig med en ønskverdig framtid

Disse seks punktene er et resultat av et forskningsarbeid utført av norske psykologer på 1960-tallet.

Les også: Alt å vinne på arbeidsglede

Det finnes bedrifter hvor folk trives selv om arbeidslokalene er kummerlige og helsefarlige. Men det er nok slik at de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet virker inn på trivselen, på godt og vondt. Arbeidsmiljøloven § 4-1 (2) forutsetter at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige psykiske belastninger.

 

Relaterte artikler:
14 friskfaktorer
Hva er trivsel på jobb?

 

Del dette med dine kolleger eller venner: