facebook_pixel

Vurdering av Nøkkeltall

I mange sammenhenger blir vi ofte overstrømmet med tall og informasjon. I slike sammenhenger er det ofte vanskelig å trekke ut hvilke tall og hvilken informasjon som er mest essensiell.

Hvilke tall som er nøkkeltall er avhengig av bransje og noe av hvilken størrelse bedriften har, men de fleste har tre til fem nøkkeltall som gir en klar oppfatning/indikasjon på status. Det er viktig å finne fram disse.

Det er viktig at du finner ut hvilke nøkkeltall som beskriver din bedrift. Det må ikke overstige fem stk, da over fem stk er ofte vanskelig å huske i det daglige. Nøkkeltallene må være konstante over tid, slik at du ikke trenger å huske hva resultatet var sist, men hvordan det er reelt nå i forhold til nøkkeltallet.

Les også: Dette MÅ du vite om regnskap

Eksempler kan være:

  1. I bedrifter/bransjer med stor grad av involvering av personressurser,utgjør personalkostandene en stor del. Da er det viktig at disse ikke overstiger en viss prosent av inntektene.
  2. I produksjonsbedrifter kan prosentvis varekost kombinert med energikost være viktige nøkkeltall. I typiske handelsbedrifter er det nyttig å vite hva som er varekostprosenten fordelt på de forskjellige varegruppene.
  3. I bedrifter eller bransjer med mange kunder/ordre kan det være viktig at det helt ned på dag til dag basis er en oppfølging av antall ordre, og ikke minst hvor mange utgående henvendelser man må/skal gjøre pr dag for å nå målet.
  4. I bransjer med markedskampanjer bør det utarbeides nøkkeltall på forventet omsetning, eventuelt antall henvendelser, eventuelt antall nysalg for det tidsrommet kampanjen varer og så må det rapporteres på dette.

Et mål må være at flest mulig av medarbeiderne har et forhold til nøkkeltallene og at de får hyppig oppdatering. På denne måten skapes det en felles forståelse.

Les også: Analyser likviditeten i din bedrift

 

Nøkkeltall bør rapporteres hyppig. 
Jo kortere intervaller desto bedre, men det må selvfølgelig være praktisk gjennomførbart.

Relatert artikkel:
Innkjøpsplan for mer effektivt innkjøp

 

Del dette med dine kolleger eller venner: